Friday, October 26, 2012

W nastroju zbliżającego się Halloween :)

         Ilustracja do wiersza Agnieszki Frączek "Duszek" ze zbioru wierszy "Dranie w tranie"