Wednesday, September 28, 2016

Jesień/ Autumn

Jesień zawitała do nas na dobre. Do liska na ilustracji też. Wkrótce dalsza opowieść o nim.


No comments:

Post a Comment