Wednesday, February 13, 2013

"Prośba o wyspy szczęśliwe" - ilustracja do wiersza K. I. Gałczyńskiego / "Request for happy islands" - illustration for the poem written by K. I. Gałczyński


No comments:

Post a Comment